Mount Skoki (1935)

Mount Skoki, 1935
oil on canvas
76.2 x 101.6 cm
Collection: The Leighton Foundation, Calgary.