Smew
Thomas Bewick (1753-1828)
Smew    c. 1804
6.2 x 8.5 cm
EAG 90.41.128