White-fronted Wild Goose
Thomas Bewick (1753-1828)
White-fronted Wild Goose    c. 1804
5.5 x 7.6 cm
EAG 90.41.095