Thomas Bewick (1753-1828)
Little White Heron    c. 1804
6.6 x 7.7 cm
EAG 90.41.018