Souslik
Thomas Bewick (1753-1828)
Souslik    c. 1790
2.7 x 7.3 cm
EAG 90.39.162