White-tailed Eagle
Thomas Bewick (1753-1828)
White-tailed Eagle    c. 1797
12.3 x 8.5 cm
EAG 90.40.011